Organisert trening Fotball - Rutiner, regler og forutsetninger

Klubben åpner opp for at det kan gjennomføres organisert trening på Hallset kunstgress. En forutsetning er at de til enhver gjeldende nasjonale retninglinjer (Helsedirektoratets veileder), FHI retningslinjer for idrett, idrettsforbundets retningslinjer, NFF sin retningslinjer (Fotballens koronavettregler), NFF Trøndelags veileder for fotballaktivitet under Koronaperioden og Nationalkameratene sine rutiner følges. 

Den organiserte treningen er IKKE en normal trening. Den er for at man skal få til aktivitet for spillerne og samtidig få mulighet for å treffe sine lagkamerater. Fokuset under gjennomføring er SMITTEVERN. Det er rammene for smittevern som styrer treningene ikke omvendt. Derfor er det mange restriksjoner ifht normalen. Disse må overholdes hvis ikke må den organiserte treningen avsluttes.

Essensen i gjennomføringen er at man alltid skal ha fokus på SMITTEVERN. Det betyr å følge (plakater):

MEN det aller viktigste er antibac/vask av hender FØR og ETTER trening/aktivitiet samt at avtroppende skal være av banen/utenfor gjerdet før påtroppende lag kommer inn.

Hva innebærer det for National og våre lag - spillere/trenere/voksne som deltar på eller bidrar i trening:

 1. INGEN skal hverken bidra (voksen) eller delta (spiller) på trening hvis man er syk, har påvist smitte eller hvis det er påvist smitte i husstanden (KARANTENE)!
 2. Se HER for hvilken inngang som skal benyttes når man kommer til banen. 
 3. Lagene SKAL påse at antibac på hender blir gjennomført FØR og ETTER trening for ALLE (spillere, trenere og foreldre/koronavakt).
 4. Påtroppende spillere skal møte så SENT som mulig til trening. Avtroppende spillere skal forlate trening så FORT som mulig. 
 5. Trenere/Lagleder/foreldre - oppmøte TIDLIGST 10min før treningsstart (inne på banen)
 6. Minimum 1 voksen/trener pr gruppe på MAKS 20/10 spillere (opptil 2 keepere) på dedikert avgrenset område på banen (maks 10 for 6-9år). Det oppfordres til å være faste grupper. 
 7. MAKS 200 spillere på banen (innenfor gjerdet) til enhver tid (trenere/lagledere/foreldre kommer i TILLEGG)
 8. ALLTID 1 meter avstand. Spesielt viktig ved oppmøte og avslutning. UNNTAK: under spillsekvenser er kontakt tillatt for alle spillere til og med 20år.
 9. Det er tillatt å heade, samt å ta på ballen med hendene.
 10. Baller som er møkkete/skitne vaskes med såpe. 
 11. Felles utstyr skal vaskes med såpe 1 gang i uken.
 12. Vester skal vaskes etter hver trening.
 13. Hjemmegarderobe og utstyr brukt ifm smittevern - overflater SKAL sprayes med antibac (etter endt trening)
 14. Minimum 1 voksen som skal være Koronavakt på hver trening
 15. Oversikt over hvem som er på trening / varsling ved symptomer/smitte Korona


Laget skal forholde seg til følgende detaljer under gjennomføringen:

 1. Fotballens koronavettregler - alle
 2. National rutine - Trenere / Lagledere skal passe på (smittevern) - trenere/lagledere
 3. National rutine - Spillerne skal passe på (smittevern) - spillere
 4. National rutine - Koronavakt - lagleder/foreldre
 5. National Øvelsesbank Korona - trenere


Klubben er helt avhengig av at lagene selv gjennomfører treningene ved hjelp av lagets støtteapparat og foreldre. Vi er helt avhengigav at foreldre hjelper til for å få dette til å fungere. Klubben har lagt til rette med rutiner og utstyr så utførelsen er det laget som må stå for. Og det er viktig at man er nøye slik at vi ikke får smitte! Anbefaler at lagleder/foreldre bidrar på klargjøring til, under og opprydding etter, trening. Så er det viktig at det er nok voksne/trenere/foreldre for å "passe på" hver gruppe.

Klubben er åpen for justeringer og forbedringer (det er første gangen vi alle opplever en slik situasjon). Ber da om at dette sendes til: korona@nationalkameratene.no

Oppdager klubben at det er brudd på disse vil klubben stenge ute personer i et lag/stenge ute laget fra videre organisert trening og vil vurdere å stenge for organisert trening for hele klubben helt og fullt, eller for en periode. Det MÅ være 0-toleranse på brudd. Vi må stole på at vi klarer å lage et tilbud som er trygg utifra hensynet til smitte av covid-19 viruset. Klarer vi ikke det må vi stenge for aktiviteten.