Organisering og klubbhåndbok

Her finner du forslag til ny organisering i Sportsklubben Nationalkameratene. Dette forslaget ble vedtatt ved årsmøte 08. juni 2021.

Organisering

Du finner også en revidert utgave av Klubbhåndboka der blandt annet klubben visjon og verdier fremkommer. Her finner du også klubbens ulike funksjoner beskrevet, samt rutiner og regler.

Klubbhåndbok