Opprette aktivitet i "Årshjulet"

Gå til sort menylinje. Velg Innhold - Legg til innhold - Årshjul.

Legg inn Dato, hvem som skal varsles, dato for påminnelse samt en beskrivende tekst.

Det sendes ut e-post når artikkelen lagres, samt en ny på det tidspunktet som angis i varslingsdato.

Hvis det ikke kommer opp noen personer er lista for Hvem varsles, kan disse legges til med artikkeltypen Person.

Les mer om dette i avsnittet om Person.

Klikk Lagre