VIKTIG INFO! Tiltak National gjør ifht korona viruset

Hei
National velger nå å informere medlemmer om tiltak og avgjørelser som er aktuelle pr i dag knyttet til korona.
Håndballkretsen lokalt har allerede valgt å avlyse resten av sesongen.
NFF har i dag gått ut med følgende informasjon: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/. De ber klubber om å avlyse all organisert aktivitet.
Styret har valgt å holde seg til avgjørelser som gjøres av Trondheim kommune og idrettskretsene/forbundene.
ALL organisert aktivitet avlyses fra og med i dag (12/3-2020). Det skal ikke avholdes fotballtreninger eller håndballtreninger. Garderober stenges og skal ikke benyttes. Vi ber om at alle snakker med sine barn og ungdom og hjelper de med å forstå situasjonen.
Det er viktig å huske at dette ikke er et virus som er farlig for de aller fleste av oss. Grunnen til tiltakene er for å bremse smitte, slik at helsevesenet har kapasitet til å hjelpe de som trenger det. Vi må foreta tiltak i solidaritet med befolkningen.
National har ikke kapasitet til å ta imot mange henvendelser og spørsmål. Vi ber om at alle eventuelle bekymringer rettes mot Trondheim Kommunes Korona-telefon: 905 09 052 (hverdager kl. 08.00-19.00).
Hilsen Hovedstyret