Utsettelse av årsmøtet 2021

Til medlemmer i National 

Vi er fortsatt inne i coronatider, og det er gitt åpning for utsettelse av årsmøter til utgangen av juni. Det jobbes for tiden med å fremskaffe gode beslutningsunderlag for flere viktige saker som skal behandles på årsmøtet. Dette gjelder bl.a ny organisering og bygging av nytt klubbhus. Vårt nåværende klubbhus er besluttet revet av Trondheim Kommune pga byggets tilstand. Styrets vurdering er også at et årsmøte vil fungere bedre med et fysisk møte.  
 
Vi utsetter derfor vårt årsmøte til 8. juni 2021. Vi vil sende ut innkalling til dette etter vanlige regler for årsmøtet. Vi håper å se dere på årsmøte i juni. 
 
 
Trondheim, 9. mars 2021 
 
Styret i National