Signert protokoll Årsmøte 2020

Signert protokoll Årsmøte 2020 (8MB - kan ta litt tid å laste)

Vil trekke frem følgende endring:

Fotball endrer fra hvit til blå shorts. Ingen krav om å ha dette klart på alle lag inneværende sesong men til neste sesong 2021 skal alle ha byttet ut hvit shorts med blå shorts.