Samarbeidsavtale mellom SK Nationalkameratene - Vestbyen IL og Sverresborg IL

KLUBBSAMARBEID - VESTBYEN, SVERRESBORG, NATIONALKAMERATENE 
 
Vestbyen IL Fotball, Sverresborg IF Fotball, og SK Nationalkameratene Fotball, har gleden av å informere om at klubbene har inngått et klubbsamarbeid for å hindre frafall og skape et godt sportslig tilbud for barn og unge i nærmiljøet. Hensikten med avtalen er at klubbene skal samarbeide om å stille lag i årskull der en eller flere av klubbene har problemer med å gjøre dette på egenhånd. Dette for å hindre at årskull med spillere forsvinner fra en eller flere av klubbene, noe som vil ha negative ringvirkninger også for spillere og lag i årskullene foran og bak.
 
Bakgrunnen for dette samarbeidet er at alle klubbene ser at flere årskull, spesielt på jentesiden, er for få spillere til å stille lag i serien, samt skape gode treningsgrupper i årene som kommer. Denne utfordringen er ikke noe man ser bare her på Byåsen, men i hele Trondheim. Det er mange klubber på et geografisk lite område. Da tenker vi det er bedre at vi som klubber samarbeider for barna og ungdommens beste, enn at vi kun konkurrerer og gjør det vanskelig for hverandre.
 
I årskull der det ikke samarbeides om å stille lag i serie og cup, kan det, om hensiktsmessig, inngås treningssamarbeid for å skape gode treninger/treningsgrupper. Det er viktig å presisere at samarbeidet ikke er til for å skape best mulig enkeltlag i årsklassene, men at formålet er å skape trivsel og utvikling for spillerne gjennom en så god trenings- og kamphverdag som mulig. 
Klubbene er enig om de økonomiske og praktiske forholdene i samarbeidet, som for eks. at vi på samarbeidslag skal spille i hvite nøytrale drakter med klubbenes logoer på, og at kamper og treninger fordeles jevnt på de ulike anleggene. Detaljer rundt de praktiske og økonomiske forholdne vil bli meddelt samarbeidslagene.

Klubbsamarbeidet skal evalueres kontinuerlig gjennom evalueringsmøter og dialog. Det vil årlig, i samråd med lagene, bli sett på hvilke årskull det vil være hensiktsmessig og positivt å samarbeide på. Prosessen og dialogen om samarbeidslag skal foregå på klubbnivå mellom klubbenes ledelse og sportslige utvalg, ikke på lagsnivå mellom trenere/lagledere i klubbene. Det vil variere om alle tre eller bare to av klubbene samarbeider om lag i serie og cup. Dette vil avgjøres av spillergrunnlaget i de ulike årskullene

 
Flere årskull er allerede i gang med samarbeid for 2022, og vi har tro på at dette klubbsamarbeidet vil være positivt for både klubbene, lagene, og ikke minst spillerne."