Sakliste og saksdokumenter for årsmøte 2019 i Sportsklubben Nationalkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. februar 2019.
 
Årsmøtet avholdes torsdag den 21. mars 2019 klokka 19:00 på Selsbakk skole, kantina.
Saksliste og saksdokumenter årsmøte 2019
 
 
Velkommen til årsmøtet!
 
Hilsen
Styret National