Sakliste og saksdokumenter for årsmøte 2018 i Sportsklubben Nationalkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 15. februar 2018.
 
Årsmøtet avholdes tirsdag den 20. mars 2018 klokka 19:00 på Selsbakk skole, kantina.

Saksliste og saksdokumenter årsmøte 2018

 
Velkommen til årsmøtet!
 
Hilsen
Styret National