National - ekstraordinært årsmøte

Sportsklubben Nationalkameratene innkaller til ekstraordinært årsmøte.
Tid: tirsdag 12. desember kl. 19.00
Sted: Klubbhuset

Saker til behandling er:

1. Nytt kunstgressdekke for Hallset kunstgress
2. Kjøp av spilledrakter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2017-12-12
https://drive.google.com/file/d/1IPARUh_I1BHVrAd3eGEtcFHWVO4Vp1L3/view?u...

Vedlegg 01 - Saksfremlegg nytt kunstgressdekke
https://drive.google.com/file/d/1hsmhGGttroYYx7Q4mfMErtudDYpClYwm/view?u...

Vedlegg 02 - Sammenstilling av tilbud Kunstgressarbeider
https://drive.google.com/file/d/1ax4Y1_wHy7_TKCm8g8z3xEyc3Qr9ZDq1/view?u...

Vedlegg 03 - Saksfremlegg kjøp av spillerdrakter
https://drive.google.com/file/d/15C7Z2ZcqakYF-tdPwIC34CTCRGY8x4Bd/view?u...

mvh
Hovedstyret