Koronavirus

Som klubb ønsker Nationalkameratene å komme ut med en offisiell uttalelse knyttet til Koronaviruset.

VIKTIG! TrønderEnergi-serie (håndball) J/G 6-9 år avlyses ut sesongen fra og med 11/3-2020. ALL kampaktivitet (alle årganger) for National Håndball er avlyst resten av sesongen fra og med 12/3-2020.

 


Norge har en overordnet informasjonskanal via FHI sine nettsider (www.FHI.no). Vi anbefaler at alle våre medlemmer forholder seg til råd som kommer ut på denne nettsiden.
Det er kommunelegen i Trondheim som har ansvaret for avgjørelser knyttet til smittevern i Trondheim. Dersom kommunelegen velger å stenge Hallset skole vil dette være et råd som vi også bør forholde oss til. I så fall vil det komme ytterligere informasjon til våre medlemmer via e-post.

Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund har gått ut med sine anbefalinger knyttet til kamper, cuper og annen aktivitet. Dette blir også fortløpende oppdatert. Pr. 11.03.2020 anbefales det at det ikke gjennomføres arrangement med mer enn 500 deltagere utenfor risikogruppen, og 50 deltagere innenfor risikogruppen.

 

Linker til informasjonssider:
Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/…/viktig-informasjon-vedro…/
Norges Håndballforbund: https://www.handball.no/…/oppdatert-informasjon-om-koronav…/
Norges Fotballforbund: https://www.fotball.no/…/viktig-informasjon-vedrorende-kor…/

Ellers er det pr dd. ikke gitt beskjed om å avlyse planlagte kamper for barn, men vi ber om at alle medlemmer, trenere og lagledere holder seg fortløpende informert om eventuelle endringer i situasjonen.

 

Anbefalinger for å redusere smitte:
• Det anbefales å IKKE håndhilse før og etter kamp.
• God håndhygiene, hyppig håndvask med såpe og vann.
• Ikke gjennomfør reiser til risikoland.
• Unngå reiser dersom de ikke er helt nødvendige.