Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Nationalkameratene