Innkalling til årsmøte i sportsklubben Nationalkameratene

Til medlemmene i Sportsklubben Nationalkameratene

Trondheim 06.02.2016

 

Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Nationalkameratene

Styret innkaller herved til årsmøte i Sportsklubben Nationalkameratene. Vi gjør oppmerksom på at det i år ikke vil bli avholdt separate årsmøter for hver av gruppene. Informasjon som gjelder håndball- og fotballavdelingen, herunder årsberetning, regnskap og budsjett, vil bli gjennomgått i dette årsmøtet.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 15. mars 2016 klokka 19:00 på Klubbhuset v/Hallset skole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.02.2016 til willmusa@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nationalkameratene.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret Sportsklubben Nationalkameratene