Hallset kunstgress stenges

Styret i National viser til tidligere utsendt informasjon om tiltak og avgjørelser knyttet til korona fra oss i National. All organisert aktivitet ble avlyst før helgen og dette gjelder selvsagt fortsatt. Situasjonen rundt oss har i de siste dagene forverret seg og vi har fulgt disse samtidlig som vi har fulgt med aktiviteten på banen. Ikveld har NFF Trøndelag sendt ut retningslinjer hvor også frivillige ansamlinger på banen ikke bør forekomme. Vi ser derfor ingen annen mulighet enn at vi må stenge banen umiddelbart:

https://www.facebook.com/nfftrondelag/photos/a.826488610806537/2641949225927124/?type=3&__tn__=-R