Deltagelse på årsmøte 2020 i Sportsklubben Nationalkameratene