Ansettelse av administrativ koordinator

Hils på Mona Wettermann. Dette er Nationalkameratenes nyansatte innen administrasjon.

Nationalkameratene har i mange år blitt drevet nesten utelukkende av arbeidsomme frivillige. Disse ildsjelene har gjort et vanvittig arbeid for klubben vår. For å komme et steg videre mot en enda bedre klubb, og for å avlaste noen av disse arbeidsjernene har styret valgt å ansette Mona i 35 % stilling.  

Mona har jobbet, og er fortsatt i jobb på G-Sport, hvor hun har bred erfaring med oppfølging av klubber i Trondheim. Vi tror at vi kan dra nytte av dette i arbeidet hun nå skal ta fatt på fra sitt kontor i driftsbygget.

Fra nå av vil Mona være den som følger opp innbetaling av medlemsavgift samt aktivitetsavgift for National. Hun vil også bl.a. ha ansvar for organisering av klubbdugnad, lagsregnskap og medlemsnett. Våre medlemmer vil også møte Mona når det sendes inn e-post til post@nationalkameratene.no