Årsmøte utsettes

Til medlemmer i National
 
Det vises til tidligere melding om avlysning av all idrettsaktivitet i en periode fremover samt andre tiltak fra myndighetene som blant annet innebærer stenging av skoler.
 
Vi ser oss derfor nødt til å utsette vårt årsmøte torsdag 19. mars 2020. Vi vil komme tilbake til en ny dato for møtet og planlegger å sende ut ny innkalling med underlag en uke i forkant.
 
Trondheim, 12. mars 2020
 
Styret i National