Møte med Romulslia

Søndag, 20. juni 2021 - 18:00 til 21:00

Dagens status i klubbene

Hva bør vi samarbeide om?

- På lagsnivå

- Organisatorisk