Legge til flere roller på samme person innenfor lag (F.eks. trener er også lagleder)