Korona

Side med informasjon til medlemmer ifht Koronaviruset

Til venstre i menyen vil den siste informasjonen som er lagt ut legges øverst.

Klubben har satt opp et Beredskapsteam som pr nå består av: 

  • Styreleder (Roar) 
  • Leder fotball (Daniel) 
  • Leder håndball (Silje) 
  • Kommunikasjonsansvarlig (Gry) 

Hvordan komme i kontakt med Beredskapsteamet:

Hva skal beredskapsteamet jobbe med 

  • Følge situasjonen 
  • Analysere konsekvenser 
  • Forberede sesongstart 
  • Gjennomføre tiltak 
  • Informere medlemmer