Innføring av politiattest

Krav om politiattest i Nationalkameratene Sportsklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Nationalkameratene blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. I hovedsak alle lagledere og trenere i hvert lag, håndball og fotball.

Dette gjøres i samråd med:
Ansvarlig i klubben
som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  • Ta kontakt med Ansvarlig i klubben for å få en bekreftelse som skal legges ved søknaden til Politiet.
  • Søk elektronisk hos Politiet: https://attest.politi.no/ (NB! Husk å legge ved bekreftelsen fra punktet over)
  • Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv (Politiattesten).
  • Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Line Willumsen Solem. Nationalkameratene lagrer ikke attesten, men vil kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Sportsklubben Nationalkameratene

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/.

Ansvarlige i klubben

Navn Rolle Telefon E-post
Line Willumsen Solem Politiattestansvarlig 48164530 E-post