Info til medlemmer 23.04.2020

Kjære alle foreldre!

 

Nå har vi vært "innestengt" i hus og hjem noen uker og rastløsheten er stor. Og det er trist å se at Hallset kunstgress ligger der grønn og fin og ikke er i bruk. På denne tiden av året skulle det vært fullt kjør med treninger, seriekamper, kiosk og mye aktivitet. Seriekamper blir det nå dessverre ikke før i august.

 

Først og fremst vil jeg berømme dere foreldre som har bidratt til at stengningen av banen har vært respektert. Det setter vi stor pris på. Vi ser nå at dette blir vanskeligere og vanskeligere å overholde.

 

I løpet av påsken har vi prøvd ut et opplegg for organisert trening som nå er i drift. Vi startet med de eldste lagene senior, G19 og G16. Dette er nå utvidet med G07 og J06/07 denne uken. Og vil utvides med G/J 2008-2010 for de lagene som føler seg klar for det innenfor de retningslinjer som er satt. At ikke alle disse årgangene starter samtidig har vi full respekt for.

 

Men dette er organisert trening og vil ikke omfatte alle årganger ennå. Klubben registrerer at andre klubber har åpnet for egeninitiert trening. Dette ønsker vi også å gjøre. Men det som er viktig er at dette er organisert slik at oppfattes som trygt å komme på Hallset kunstgress å trene. Det viktige er at smittevern får høyeste prioritet. Som klubb mener vi at det som må til er at vi må ha vakter tilstede på banen når dette foregår. Vaktene skal veilede og korrigere hvis aktiviteten ikke følger retningslinjene samt påse at hender på spillere/foreldre antibac'es inn (før aktivitet) og ut (etter aktivitet) av baneområdet (klubben stiller med antibac).

 

Vi ønsker å prøve ut egeninitiert trening kommende helg, lørdag 25/4 og søndag 26/4 i tidsrommet 11-17. Men for å få til dette er vi helt avhengig av at klubben får hjelp av dere foreldre til å være vakter disse dagene. Uten dere vil ikke dette fungere. Vi trenger 3-4 personer pr 2t, totalt for lørdag og søndag 18-24 personer. Et absolutt minimum er 18 personer. Klubben har stor tro på at dette får vi til :). Interesserte bes sende en epost til korona@nationalkameratene.no. Det vil bli satt opp en turnusplan i etterkant. Banen vil bli forberedt for egeninitiert trening på fredag 24/4.

 

Klubben vil evaluere gjennomføringen før vi tar stilling til om det blir en fast ordning med egeninitiert trening. Uansett vil banen være stengt utenom de perioder hvor det er organisert trening eller egeninitiert trening.

 

Klubben søker også etter en person som kan ta på seg ansvaret for etterfylling av smittevern utstyr vi bruker slik at vi til enhver tid har det vi trenger. Det er ønskelig at denne personen også organiserer vaktplaner ifm egeninitiert trening. Interesserte bes sende en epost til korona@nationalkameratene.no.