Info til medlemmer 19.03.2020

Informasjon fra klubben ifm koronaviruset 

National forholder seg til de føringer og retningslinjer som gis av offentlige myndigheter (stat/kommune), Norges Idrettsforbund, Trøndelag fotballkrets, Norges Fotballforbund, Trøndelag håndballkrets og Norges håndballforbund. 

Basert på retningslinjene stengte vi fotballbanen vår for all aktivitet på søndag 15/3. Stengningen er absolutt. INGEN aktivitet skal foregå på banen. Vi har merket banen med plakater for å synliggjøre dette men ser dessverre at plakatene ikke får henge I fred og blir revet ned. Dette er trist. (Vi vet ikke hvem dette er). Vi har nå hengt opp nye plakater ved inngangen ved driftsbygget og ved garderoben. Håper disse får henge i fred. 

Vi håper at medlemmene respekterer at vi i styret i National ikke har mulighet til å kontrollere om noen beveger seg på banen og driver med aktivitet. Men det er uansett vi foreldre som har et ansvar for at våre barn ikke benytter seg av banen i disse tider. I verste fall er dette et brudd på smittevernloven og er straffbart. 

Det er kun en aktivitet som tillates på banen og det er medlemmer av gruppa som vedlikeholder og brøyter banen. Man vil se at traktoren vil kjøre på banen å salte samt brøyte banen. Nå virker dette kanskje rart at vi gjør og gjør det enda vanskeligere å holde barn borte fra banen da den er "innbydende". Men det er slik at vi bor I Norge. Og grunnen til at banen vår er så bra gjennom hele året er at vi har fokus på vedlikeholdet. Saken er at hvis vi stopper vedlikehold og brøyting nå, risikerer vi at naturen og været gjennom perioden vi er inne, vil gjøre at banen fryser (det dannes et islag) og dekkes av et tykt snølag. Skulle vi komme tilbake til normalen igjen om 3 uker og banen ikke har blitt vedlikeholdt, kan det ta ukesvis før banen er spilleklar igjen. Så det er viktig at banen vedlikeholdes slik at vi kan starte opp igjen så raskt som mulig når vi er tilbake til normalen. Vedlikeholdet av banen gjennomføres så bra at hvis vi er tilbake til normalen torsdag formiddag om 2 uker er jeg sikker på at banen er klar for trening torsdag ettermiddag. Og dette tror jeg vi alle er enig om at er viktig! Så foreldre vennligst videreformidle dette til deres barn slik at de forstår hvorfor :) 

Som en direkte konsekvens av retningslinjene har vi også stengt garderoben og skiftet kode på kiosken da det ikke skal være noen samling av personer i disse byggene I denne perioden. Vi vil skifte kode for klubbhuset og garasjen også av samme grunn. 

Vi forstår at dette er en vanskelig tid. Og det var ikke med letthet at vi stengte banen samt tilhørende fasiliteter. Men vi som klubb må ta ansvaret for det som klubben har kontroll over i disse tider. 

Vi har opplevd å få spørsmål rundt aktivitetsavgiften som det var forfall på 15/3. Når det ikke er aktivitet vil den da bli redusert? Som klubb er vi avhengig av inntektene som aktivitetsavgiften gir da kostnadene er vanskelig å redusere. Aktivitetsavgiften er ikke større enn at det går omtrent i 0. Så en reduksjon i inntekt vil være potensielt uheldig for klubben. Vil derfor oppfordre til å følge Idrettspresident Berit Kjøll: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-...

Samtidig forstår vi at det er familier som vil lide økonomisk av situasjonen vi er i, pga permittering eller andre lignende grunner. Samtidig ser vi at regjeringen er opptatt av å minske det økonomiske tapet bedrifter og ansatte måtte ha. Det er startet en prosess ifht idrettslag på tilsvarende måte (tidlig enda, men dog) som kan gi støtteordninger til idrettslagene. Men dette er altfor tidlig å si noe om enda. Vi må se an hvordan dette utspiller seg den kommende tiden. 

Men allikevel bestemmer vi som klubb følgende for perioden vi er i: 

 • Vi vil ikke følge opp aktivitetsavgift som ikke er betalt 15/3 
 • Har man behov for å utsette betalingen går det bra :) 

Så vil klubben ta en vurdering når samfunnet er tilbake til normalen. 

Vil kort informere om at National planlegger å gjennomføre Tine fotballskole i uke 33. Som alle forstår vet vi ikke helt hva som skjer fremover så derfor har vi ikke sendt ut påmelding. Men vi håper selvfølgelig vi får gjennomført det :) 

Årsmøtet skulle vært arrangert I dag men har blitt utsatt inntil videre. Vi vil se ann situasjonen og mulighetene før vi sender ut en ny innkalling. 

Utifra hva vi i styret har kjennskap til pr nå er det ingen i klubben som er smittet av koronaviruset. Det er bra :) 

Klubben har satt opp et Beredskapsteam som pr nå består av: 

 • Styreleder (Roar) 
 • Leder fotball (Arve) 
 • Leder håndball (Silje) 
 • Kommunikasjonsansvarlig (Gry) 

Hvordan komme i kontakt med Beredskapsteamet:

Hva skal beredskapsteamet jobbe med 

 • Følge situasjonen 
 • Analysere konsekvenser 
 • Forberede sesongstart 
 • Gjennomføre tiltak 
 • Informere medlemmer