Info til medlemmer 05.04.2020

Hallset kunstgress holdes fortsatt stengt

Vi er inne i spesielle tider og vi i National prøver å gjøre det beste ut av situasjonen for våre medlemmer. Det betyr en balanse mellom hensynet til positiv helse og aktivitet mot hensynet til smittevern som kan påvirke en mye større gruppe mennesker enn bare våre medlemmer. Informasjon om situasjonen og kommunikasjon fra myndighetene forandrer seg raskt. Dette er utfordrende for liten organisasjon som vår, men vi kan love at vi følger situasjonen nøye og vil treffe de tiltak vi mener er riktig ut fra de retningslinjer vi til enhver tid mottar. Vi vil også holde medlemmene informert så godt som mulig og ønske innspill fra medlemmer på det vi til enhver tid foretar oss. Innspill sendes til korona@nationalkameratene.no.     

Onsdag 1. april kringkastet helsedirektoratet, folkehelseinstituttet og Norges Idrettsforbund at det er lov å bruke idrettsanlegg innenfor gitte kriterier som folkehelseinstituttet har beskrevet. Men en av forutsetningene fra helsedirektoratet var at Norges Idrettsforbund skulle lage et overordnet sett med kriterier som hver særidrett (fotball er en av disse) skulle bygge på. Denne kom ut torsdag 2/4  (https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/).

Fredag 3. april kom NFF med retningslinjer for fotballen,  "Fotballens koronavettregler" (https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/).

Fredag inviterte Trøndelag fotballkrets alle klubber til en gjennomgang av kriteriene, hvor også SU (Sportslig utvalg i National) deltok. Fotballkretsen kommer med reviderte retningslinjer førstkommende mandag. Strukturen vil ikke vil endret, kun detaljer.

Før banen kan åpnes
Klubben ønsker disse retningslinjene velkommen. Vi er sikre på at det er gjort et grundig arbeid sentralt og at vi kan være trygge på at så lenge reglene blir fulgt vil ikke Hallset kunstgress bli et mulig smitteområde. MEN det er et stykke arbeid som må gjøres FØR åpning av bane KAN skje. Vi jobber med en plan for hvordan dette kan gjennomføres. Men vi kan si umiddelbart at banen vil IKKE bli åpnet for egeninitiert trening, slik Trondheim kommune gjør. Vi mener risikoen da blir for stor, fordi det ikke er noen kontroll på vask av ball, vask av hender, rengjøring av utstyr på banen, etc. Blir det åpning vil det skje som organisert trening. Dvs. at i perioder det ikke er organisert trening vil banen være stengt.

Prøveordning
Vi planlegger å prøve ut åpning av bane med de eldste årgangene først. Førstemann er senior som vi planlegger skal gjennomføre trening på torsdag 9. april. Før dette skal vi ha på plass rutiner og utstyr for gjennomføringen. Senior-apparatet og spillerne skal være godt informert på forhånd. Det er essensielt at utførelsen skjer i tråd med veilederen for fotball, samt våre egne rutiner. Det må være 0-toleranse for brudd på retningslinjer.

Ser vi at dette fungerer bra, vil G19 og G16 være de neste som får gjennomføre organisert trening på banen. Vi ser for oss at tilbud til andre årsklasser tidligst kan starte etter påsken. I første omgang ned til og med 13-åringene. Om vi åpner opp for yngre årganger vil vi komme tilbake til.

Grunnen til at de yngste ikke får tilbud i første omgang er at rutiner for smittevern er svært strengt. Vi ønsker derfor ikke å ta noen risiko for at barn ikke klarer å håndtere rutinene godt nok. Vi håper på forståelse for at Styret har gjort en slik vurdering.

Ansvar rundt deltagelse
Det er også viktig å poengtere at det er frivillig å delta på denne organiserte treningen. Der spillere, trenere eller øvrige familiemedlemmer er i risikogruppen (f.eks. astma, diabetes e.l.) må familien vurdere om det er riktig å delta for spilleren. Dette må familien selv ta ansvaret for å vurdere.

VIKTIG! Spillere/trenere/lagledere/foreldre som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal IKKE delta eller legge til rette for aktiviteten.

Fortsettelsen..
8 april skal vår statsminister si hva som skjer etter påske. Vil restriksjonene bli lempet på? Hvor lenge vil neste periode vare? Det er mange spørsmål. Hva hun sier vil være med å styre hva vi som klubb gjør videre ifht åpning av bane. Så vi får se hva som skjer.