Hvordan sjekke om noen har ubetalte regninger (Økonomikontakter)

Dette gjøres enklest ved å gå innpå spillerlisten for laget. I listen (et eksempel vises nedenfor) legger dere merke til at helt til høyre er det "hvit kryss på rød bakgrunn". Denne betyr at det er en eller flere ubetalte fakturaer. Ved å klikke på dette "krysset" vil dere få opp et nytt bilde (se eksempel nedenfor) som viser hvor mye som er utestående og hvilke fakturaer som ikke er betalt. I dette nye bildet kan dere klikke på fakturanummeret for å få innholdet i fakturaen samt KID, innbetalingskonto, etc (nytt bilde (fakturanr 1145) - vises til slutt nedenfor).

Har en forelder flere barn vil ubetalte fakturaer på disse også vises.