Status seriespill barn, ungdom og senior

Her skal dere finne informasjon ifht den gradvise gjenåpningen av Norge. Den siste informasjonen skal ligge øverst.

Oppdatert 11..09.2021

Til alle klubber i NFF Trøndelag

 

Norges Fotballforbund ved Forbundsstyret, har vedtatt følgende endring i overgangsreglementet for amatørspillere gjeldende for 2021-sesongen:

Siste frist for overganger endres fra 10.september til 22.september.

Les mer om overgangsfristen her:  https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/2021/siste-frist-for-amator-overganger-skyves-til-22.september/

Les mer om overganger her hvis du lurer på noe:  https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/

 

Til alle klubber i NFF Trøndelag!

 

Siden årets sesong kun gjennomføres som en halv sesong (høst 2021), har det vært en diskusjon om lavere rangerte lag (2. lag osv.) skulle kunne rykke opp, dersom de skulle komme i en slik situasjon.  Dette ut ifra at noen lavere rangerte lag, spesielt 2. lag, har spillere som kan ha trent under toppfotballprotokollen, og med det har vært i normal treningsaktivitet.   Forbundsstyret besluttet derfor at ingen lavere rangerte lag kan rykke opp fra NT-ligaen og ifra 2. divisjon kvinner. 

 

Det har også vært en diskusjon på om dette skulle gjelde for de lokale kretsserier.  Det er nå foretatt en beslutning på at det IKKE innføres begrensninger for opprykk for lavere rangerte lag i/fra kretseriene, dvs. fra 4. divisjon menn og nedover og 3. divisjon kvinner og nedover.  Mao. her kjøres det på som en normal sesong med opp- og nedrykk.

 

Oppdatert 27.06.2021

27.06.2021

22/6 kom vi på Trinn 3 og vi er nærmere normalen. Betyr at kamper kan spilles på tvers av kommuner og alle over 20år kan trene og spille kamper! Trinn 4 er neste.

18.06.2021

Regjeringen fortalte i dag at man åpner opp for Trinn 3 i gjenåpningsplanen fra og med søndag 20.06.2021 kl 12:00. Dette betyr enda nærmere Normalen og ikke minst at alle over 20år får lov å "røre hverandre" og spille fotball som det skal spilles!
Dessverre må vi vente på endringer i lokal forskrift i Trondheim kommune FØR vi kan nyte godt av Trinn 3. Lokal forskift varer frem til og med tirsdag 22.06.2021. Krysser fingre for at vi også kan nyte godt av dette fra tirsdagen av :).

17.06.2021

Lag i Trondheim kan ta imot lag fra nabokommunene (Malvik, Melhus og Skaun) til kamper. Per tid (17.06.2021) har ikke lag fra Malvik adgang fordi all kampaktivitet der er stoppet inntil videre. Lag fra Trondheim oppfordres ikke til å reise ut til de samme kommunene for å spille kampene men man kan altså invitere lag til seg.

16.06.2021

Da har Trøndelag fotballkrets tydeliggjort hvordan Trondheim kommune sin nye lokale forskrift, vedtatt å gjelde fra og med 15.06.2021 påvirker oss. Denne gjelder frem til og med tirsdag 22.06.2021. Kort fortalt betyr dette at det igjen er lov med publikum og at totalt antall som kan være på anlegget er 200. Dermed er det også mulighet for å åpne kiosken igjen.

Referanser

Regjeringens plan for gjenåpning (Se Breddeidrett og fritidsaktiviteter)

18.06.2021

Regjeringen åpner mer, mens Trondheim må vente - adressa.no

Regjeringen fortsetter gjenåpningen - regjeringen.no

- Veldig glad på klubbenes og spillernes vegne - Norges Fotballforbund

16.06.2021

Nye skritt mot gjenåpning - dette gjelder i Trondheim nå - adressa.no

HISTORIKK

10.06.2021

Formannskapet i Trondheim kommune beandlet lokal forskrift i dag. Ingen påvirkning på vår aktivitet. Den nye lokal forskriften vare frem til og med tirsdag 15.06.2021.

08.06.2021

Formannskapet forlenget varigheten av tiltakene til og med torsdag 10.06.2021.

01.06.2021

Da kom det en tydeliggjøring av hvordan vi skal forholde oss til de nye retningslinjene. Kort fortalt kampene kan spilles men da i form av enkeltkamper. Miniserie i den formen vi kjenner det er ikke mulig, dessverre. Trondheim Vest jobber med alternativer. For å gjennomføre kampene blir det følgende restriksjoner: Ingen tilskuere, ingen garderobe og ingen kiosk. Dette gjelder foreløpig frem til og med 8 juni.

31.05.2021 kl 23:00
Endringsmelding gjeldende for klubber/lag i Trondheim kommune - Enkeltstående kamper for barn og ungdom er tillatt !

Etter en oppklaringsrunde inn mot både administrativt og politisk nivå i Trondheim kommune er det nå med glede vi kan formidle at det allikevel er lov å spille enkeltstående kamper for barn og unge i Trondheim. Vi beklager at dagen har vært preget av endringsmeldinger men dette har ligget noe utenfor vår kontroll som fotballkrets. Vi håper og tror at det positive i dette budskapet døyver en evt. frustrasjon over endringsmeldingene. 
Dette betyr at oppsatte kamper går som planlagt og vi ber klubbene nå være i kontakt med hverandre og dommere for å sikre at alle har fått med seg budskapet om at enkeltstående kamper er tillatt. 
Kos dere med kampene. Ta vare på hverandre og hold oppe det gode smittevernarbeidet dere har gjort hele veien i klubbene. 
mvh.
Jan-Roar A.Saltvik
Daglig leder

31.05.2021
Nei, nei, nei.... Da har Trondheim kommune vedtatt en ny lokal forskrift for Trondheim kommune som gjelder frem til og med 8 juni. Umiddelbart, fra og med i dag er alle kamper INNSTILT fre til og med 8 juni. 

Miniserien har blitt INNSTILT de 2 neste helgene, 6/6 og 13/6.

Følgende informasjon ble i kveld sendt ut av Trøndelag fotballkrets:

Oppdatert informasjon om gjeldende Koronaregler i Trondheim kommune !
Formannskapet i Trondheim kommune har dessverre måttet fatte vedtak som medfører nedstenging av deler av fotballaktiviteten i kommunen. NFF Trøndelag følger lojalt opp de bestemmelser som er fattet av kommunene og ber klubbene om å forholde seg til følgende med umiddelbar virkning. Bestemmelsene gjelder i første omgang frem til og med 8.juni.
- All kampaktivitet for barn og unge innstilles umiddelbart
- Vanlig trening utendørs for barn og unge kan fortsette som før
- Trening utendørs med avstand for senior bredde (20+) kan fortsette som før
I den grad det er mulig for lagene å flytte kamper så oppfordrer vi til det slik at barn/unge kan tilbys fotballkamper på et senere tidspunkt i juni. Det tillates at kamper i kommuneserien kan spilles helt frem til 1.juli.
På det kommende klubbforum torsdag 3.juni vil vi oppdatere klubbene på situasjonen.
 
27.05.2021

I går 26/5 vedtok Trondheim kommune tiltak som er strengere enn de nasjonale pga situasjonen i Trondheim. I går og i formiddag har Trondheim kommune, kommuneoverlegen samt Trøndelag fotballkrets hatt samtaler for å koordinere hvordan tiltakene påvirker Fotballen i Trondheim. Egne samtaler har vært med andre kommuner i fotballkretsen. Fra og med i dag er det kommunene som setter reglene for tiltak som er strengere enn nasjonale. Det vil ikke lenger komme landsomfattende endringer i tiltak som er strengere enn planen for gjenåpning. Det vil bli lokal styring. 

Men for Trondheim er nå konsekvensen at miniserien avlyses kommende søndag 30/5. Når det gjelder 10-19år vil de bli gjennomført men med sterke anbefalinger om å fokusere sterkt på håndtering av smittevern.

Vil poengtere at nye tiltak gjelder frem til og med 9/6. Men endrer ikke situasjonen seg i Trondheim ifht smittetrykk vil tiltakene bli enda strengere! Og kanskje tidligere enn 9/6 (det kan gå fort).21.05.2021 kl 18:00

Trøndelag Fotballkrets har i dag hatt dialog med kommunene i Trøndelag. Det medfører at kampene starter tidligere enn 27/5 for National sin del siden vi spiller mot lag fra Trondheim kommune. Det betyr at for 10-19år starter serien fra 24/5. National har sine første kamper på tirsdag 25/5. Les mer HER.

NB! Fremover vil Trondheim kommune og tilhørende kommuner for lag National spiller mot, styre evnt. begrensninger i aktivitet. Dette vil skje på kort varsel hvis vesentlige smitteutbrudd skjer.

21.05.2021

Regjeringen hadde i dag pressekonferanse om gjenåpningen og åpnet opp for overgang til Trinn 2 fra torsdag 27/5. Det er bra :). Da vil det bli sesongstart! Se detaljene HER. Fra torsdag 27/5 er det kommunene som vil bestemme tiltakene og anbefalingene i vårt område. Så med det økende smittetrykket i Trondheim og omkringliggende kommuner kan dette endre seg hvis kommunene mener at det ikke er forsvarlig. Vi krysser fingre for at dette ikke skjer :).

MEN vil poengtere at selv om vi får lov og mulighet til å spille seriekamper igjen er vi fortsatt IKKE "fri" for Korona. Det er fortsatt tilsvarende restriksjoner på gjennomføring og ivaretalekse av smittevern som gjelder. Så det er ingen grunn til å "slippe ned skuldrene" enda! Det nærmer seg slutten på Korona pandemien men vi er langt fra i mål enda, dessverre. Se HER for hva Trondheim kommune sier om situasjonen pr i dag.

14.05.2021

Serien for 10-19år planlegges å settes i gang fra 24/5. Men er avhengig av at vi har kommet over i Trinn 2 som det er forespeilet at det skal skje i slutten av mai. Så vi må avvente hva Regjeringen sier. Forhåpentligvis hører vi noe fra regjeringen komende uke (17 mai uka). Og da kommer det til å gå fort! Så i disse tider skjer det noen forberedelser. Terminlista er lagt ut og lagt inn i banedagboka. MEN vil poengtere INGEN kampendringer gjøres før det er avklart 100% OM og NÅR seriekampene starter. I tillegg har ikke klubben mottatt info ifht krav til kampgjennomføring (smittevern). Det bil komme kommende uke (17 mai uka). Så det er flere ting som ikke er klare enda. Klubben vil allikevel kalle inn til flere forskjellige Teams møter kommende uke hvor informasjon vil bli gitt. Pliktig oppmøte. Dette er møter som har blitt utsatt pga usikkerhet om oppstart og er møter vi normalt har før seriestart. Hvor tema er alt fra reglement, bøter, fair play, kampvert, smittevern, kampgjennomføring, resultatrapportering, spiller- og trener-registrering, FIKS registrering (lag + kamp) og resultat, osv.

Mer info (Obligatorisk, minimum lagleder og hovedtrener):
10-12 år (Informasjon seriespill vår 2021)
13-19 år (Informasjon seriespill vår 2021)

04.05.2021

Miniserien for G/J 2012-2013-2014 er det muligheter for at det starter opp 30 mai. Men er avhengig av at vi har kommet over i Trinn 2 som det er forespeilet at det skal skje i slutten av mai. Krysser fingre :).

16.04.2021

Ekstraordinært klubbforum ble gjennomført i går 15.04.2021. Og dessverre må vi smøre oss med tålmodighet fortsatt :(. Foreløpig gjelder følgende: Miniseriekamper (7-9 år) midten av mai, 10-19 år kamper i løpet av juni og senior er fortsatt uklart. Treningskamper kan gjennomføres uavhengig av dette (ikke senior) MEN husk smittevern. Det skal være nytt klubbforum med kretsen 30/4 hvor en arbeidsgruppe skal presentere forslag til aktivitet kretsen kan tilby innenfor de rammene som er gjeldende. Vi får krysse fingre :). MEN hospitering internt i klubb kan gjennomføres! :). Se ellers oppdatert side for "Koronarestriksjoner for aktivitet"

13.04.2021

Da har regjeringen reversert trinn 1. Det er positivt. Men for våre seniorer er det ingen endring, dessverre. For vår aktivitet ellers er det heller ingen endring. Men nå må vi vente på hva Trondheim kommune bestemmer seg i løpet av uken (evnt. neste uke). Og det er spennende hva som kommer ut av ekstraordinært klubbforum med Trøndelag fotballkrets kommende torsdag.

09.04.2021

Trøndelag fotballkrets la opptil før påsken å legge ut terminoppsettet til alle i slutten av april (se linken nederst). Med en forutsetning om at myngifhetene åpnet opp for kamper. Etter dagens informasjon fra regjeringen så fremstår det dessverre at slutten av mai er tidligste tidspunkt for oppstart av kamper innenfor kommunen (Trinn 2). Som sannsynligvis betyr at Miniserien (6-9 år) vil gjennomføres. Når det gjelder kamper på tvers av kommuner kan det skje tidligst i slutten av juni (Trinn 3). Som sannsynligvis betyr kamper for 10-19år:). I Trinn 2 er det varslet en mulighet for å åpne opp treninger med kontakt for senior (eldre enn 20 år). Spesielt spennende at myndighetene har varslet en fremlegging av en gjenåpningsplan for idretten i midten av april.

Nå vil regjeringen vurdere Trinn 1 om senest 1 uke (14.04.2021). Det vil være styrende for de neste Trinn.

Klubben vil delta på Klubbforum med Trøndelag fotballkrets om 2 uker (21.04.2021) hvor vi får informasjon som forhåpentligvis vil gjøre ting mer konkret.

Referanser

10.06.0221

Gjenåpningen har startet - dette er koronareglene i Trondheim - adressa.no

08.06.2021

Flertall for å forlenge de strenge koronareglene i Trondheim - adressa.no

01.06.2021

Koronaregler i Trondheim kommune - Norges Fotballforbund

Hektisk møtevirksomhet om barneidretten: Lov med konkurranser i alle idretter - adressa.no

31.05.2021

Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå - adressa.no

Idrettens nye regler: Får fortsette å trene, men ikke spille kamper - adressa.no

21.05.2021 kl 18:00

Trøndelag Fotballkrets: Gjenåpning av trøndersk fotball - Norges Fotballforbund

21.05.2021

Regjeringen: Statsministerens innledning om neste trinn i gjenåpningen av Norge - regjeringen.no

Adressa.no: Neste steg i gjenåpningen av Norge blir 27. mai – slik blir reglene da - adressa.no

Trondheim kommune: - Hvis vi ikke har kontroll, er det vanskelig å åpne opp mye mer enn nå - adressa.no

04.05.2021

Miniserien 2021 | Sportsklubben Nationalkameratene

Miniserien Trondheim vest | Facebook

16.04.2021

Ekstraordinært klubbforum 15.04.2021

13.04.2021

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen - regjeringen.no

09.04.2021

Trøndersk fotballtopp: – På grensen til katastrofe - adressa.no

08.04.2021

Her er NFFs forslag for oppstart av breddefotballtrening for voksne - Norges Fotballforbund

07.04.2021

Informasjon fra Regjeringen om gjenåpningen av Norge

Informasjon fra NIF om gjenåpningen av Norge

25.03.2021

Informasjon fra Trøndelag Fotballkrets

27.05.2021

Informasjon om kampaktiviteten i NFF Trøndelag - Norges Fotballforbund

Nye koronavettregler fra 27. mai - Norges Fotballforbund