Rutine for booking av tid

Rutinen nedenfor skal benyttes. Først litt innledende informasjon.

Enkelte ganger vil det være ledige plasser på banen, dersom det ikke spilles kamper på tider der det er satt av til kamp. Dette vil vises som ledig i banedagboka. I disse periodene er det mulighet for lag til å booke ekstra/flytte trening. Hvis man har behov for å flytte kamper på hjemmebane skal man ta hensyn til andre lags treningstid og primært bruke sin egen treningstid. Blir det kollisjon skal laget det går utover ALLTID kontaktes for å avklare hvordan dette skal løses. Det er et absolutt krav! Skjema om omberamming skal IKKE sendes inn før det er funnet en løsning med laget det går utover. 

Vi har mulighet til å ha treninger på banen til RomolsliaHER finner dere banedagboka til Romolslia. Hvis det er tomt er det ledig tid. I noen tilfeller er det markert i banedagboka når det er ledig - dette vises i RØD. 

Banedagbokansvarlig tildeler treningstid og oppdaterer banedagboka etter fordeling. Ledige tidspunkt på Romolslia banen avklares med banedagbokansvarlig i Romolslia av vår banedagboksansvarlig før tildeling.

Hvis man ikke bruker treningstiden, SKAL MAN MELDE FRA. Varsle banedagbokansvarlig så frigjøres banen.

Organisert trening (med trenere) skal alltid vises i banedagboka. Det skal IKKE foregå organisert trening uten at det står i banedagboka. 

Ved booking av ledig tid/endring av tid på banen for treninger, treningskamper (også interne), kamper etc, skal følgende prosedyre følges

  1. Kontakt banedagbokansvarlig for avklaring av ledig tid på banen så tidlig som mulig (dette skal skje FØR avtale gjøres med motstander eller egne "rekker" hvis det er trening). 
  2. Dersom du skal benytte andre lags tildelte tid, må dette være avklart med det/de andre lagene. Gi beskjed om at dette er avklart når du kontakter banedagbokansvarlig.
  3. Banedagbokansvarlig vil vurdere henvendelsen og svare bekreftende / avkreftende, med/uten justeringer og evnt. forutsetninger som ligger til grunn. 
  4. Avtale med motstanderlag samt informasjon til egne spillere. 
  5. ETTER avtale er gjort med motstander (eller egne "rekker" hvis det er trening) må bekreftelse sendes til banedagbokansvarlig, og han/hun legger det inn i banedagboka.

Når man bestiller plass/tid skal følgende være med:
  • Kamp/treningskamp (også interne): start tidspunkt, slutt tidspunkt, tid for oppvarming, tid for avslutning.
  • Trening: start tidspunkt, slutt tidspunkt

Med forutsetninger gjelder følgende

Avsatt tid i banedagboka er den tiden laget/kampen har fått tildelt. Dvs ved kamp må oppvarming skje innen den avsatte tiden. Dvs at prøver laget å benytte mer enn avsatt tid og det ikke er ledig plass har man ikke rett til det. Lag som blir kontaktet rett før kamp om å avse plass til lag som skal spille kamp har all rett og bør på det sterkeste si nei. Laget som skal spille kamp har da ikke avsatt tid på forhånd og må da løse dette ved oppvarming utenfor banen eller forkorte kamptiden.

Det SKAL være "luft" rundt tidspunkt for treningskamper (også interne) og kamper:

  • Husk at laget ditt og evt motstander skal ha plass til å varme opp. Dersom det ikke er plass til dette før avtalt kamp, vil kampen måtte kortes inn, evt må oppvarming skje utenfor banen.