Reaksjonsreglementet - 13år+

Alle våre lag omfattes Lov og reglement generelt og Reaksjonsreglementet spesielt.

Gule kort (advarsler)
I klassene 13–17 år praktiseres umiddelbar soning. Spiller som får gult kort skal sone i 5 minutter, og laget må spille med en spiller mindre på banen.
- Lagleder har ansvaret for å ta tiden – tiden starter når dommeren setter i gang spillet etter forseelsen. 
- Gult kort sonet ferdig ved kampslutt. 
- NB! Nytt for 17-årsklassen fra 2021
 
I 19-årsklassen skal spiller sone etter 3 advarsler i førstkommende seriekamp for samme lag. Deretter soning etter 2 advarsler for samme lag. 
 
Klubben/laget har ansvar for å holde oversikt over antall gule kort spillere har pådratt seg og påse at karantener sones riktig. 
 
Informasjon om advarsler finner dere i Reaksjonsreglementet kap. 4: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2.  
 
Røde kort (utvisninger)
Spiller som blir utvist i seriekamp (enten ved direkte rødt kort eller to gule kort), må sone karantene i neste seriekamp for samme lag. 
Spiller som ilegges karantene for flere kamper kan ikke delta for laget før soning har funnet sted. 
- Trer i kraft når klubben har mottatt skriftlig brev fra NFF Trøndelag.
 
Klubben/laget vil ikke bli tilskrevet dersom det kun er 1 kamps karantene. Det er klubben/lagets ansvar å følge opp at sanksjon blir riktig gjennomført. Informasjon om antall kampers karantene på utvisning blir lagt ut på fotball.no. Viktig å kjenne regler for hvordan karantene skal sones ved mer enn 2 kampers karantene. 
 
Informasjon om utvisninger finner dere i Reaksjonsreglementet kap. 4: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-2.