Påmelding

Påmelding til Miniserien gjøres av lagenes lagleder på https://miniserientrondheimvest.cups.nu/. Miniserieansvarlig sender ut informasjon om påmelding i Spond (gruppa National Miniserien) før sesongstart.

Før påmeldingen tenk på følgende:

  • 9 år (2013-årsklassen) spiller 5er-fotball: anbefalt 7 i hver tropp

    • Er dere 13 spillere anbefales 2 lag

  • 8 år (2014-årsklassen) spiller 5er-fotball: anbefalt 7 i hver tropp

    • Er dere 13 spillere anbefales 2 lag

  • 7 år (2015-årsklassen) spiller 3er-fotball: anbefalt 5 i hver tropp

    • Er dere 13 spillere anbefales 3 lag