Miniserie - Høsten 2020 (Korona)

Det er SMITTEVERN som er i fokus derfor er det meget viktig at informasjonen nedenfor FØLGES (ref enkeltkamper 10år og eldre som gjennomfører basert på DISSE retningslinjene)

Det ALLER viktigste er - for alt vi gjør gjelder de 3 grunnprinsippene:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Gjennomføring av arrangementene skal følge denne malen. (Overordnet gjelder Fotballens koronahåndbok - Aktivitet - Kampgjennomføring)

Noen dager før arrangementet skal følgende informeres om

Hvordan gjennomfører vi dette i praksis hos oss og hva skal vi passe på