Miniserie

Oppsett til eget arrangement i Miniserien

 

Banevakter:

 

Klokkeslett

Hvem

Hvilke baner

Oppmøte kl.13.00 for rigging+banevakt fra       kl. 14.00-14.30

1 person

1 og 2

Oppmøte kl.13.00 for rigging+banevakt fra        kl. 14.00-14.30

1 person

3 og 4

Banevakt fra kl.14.30-16.00

1 person

1 og 2

Banevakt fra kl.14.30-16.00

1 person

3 og 4

Banevakt fra kl.16.00-17.30+ nedrigging av baner etter kampslutt.

1 person

1 og 2

Banevakt fra

kl.16.00 -17.30+ nedrigging av baner etter kampslutt.

1 person

3 og 4

 

Kioskvakter:

 

Klokkeslett

Hvem

Oppgaver

Oppstart i kiosken kl.12.45 + vakt fram til kl.14.15

4 personer

Fylle ut skjema.

Ordne kiosken klar til åpning.

Kl.14.15-16.00

3 personer

 

Kl.16.00-17.30 + ansvar for rydding/låsing i etterkant.

3 personer

Fylle ut skjema.

Ansvaret for oppgjøret.

Kioskvaktene har ansvaret for at toalettene er rene og ryddige. I perioder det er lite å gjøre i kiosken, så kan kioskvaktene selge kaffe/kaker og saft/boller o.l fra trallene.

 

Økonomikontaktene: De deler dagen mellom seg og avtaler hvem som betaler ut pengene til dommerne. Disse pengene må være tatt ut fra lagenes kontoer i forkant. En av økonomikontaktene tar ansvaret for oppgjøret fra kiosken.

Kaker: Innlevering av kake i kiosken senest kl.13.30. De skal være ferdig oppdelte. Det bør være 11-12 kaker. Det holder at det er ei glutenfri kake. Viktig at alle merker kakefatet sitt med navn og henter fatet når dagen er ferdig.

 

 

Kampoppsettet vil være klart 14 april

-----------------------------------------------------------------------------------

Astor har ansvaret for at miniserien arrangeres på på en enhetlig og god måte. I håndboka vil man finne hvordan, når, hvem, frister, ansvar, osv. Den gir en samlet informasjonspakke som har vært etterspurt. Nå er alle aspektene av miniserien fra arrangement, banestørrelse, dommerregler, kampdager, osv … strukturert, satt i system, og gjort tilgjengelig. Alle som deltar i miniserien er ansvarlig for å sette seg inn i denne:

Håndbok miniserien 2020

Her er informasjonskanalene som brukes for Miniserien:

http://miniserientrondheimvest.blogspot.no/

https://www.facebook.com/MiniserienTrondheimvest/

Her finner dere kampoppsettet:

https://miniserientrondheimvest.cups.nu/2020host,sv/result/

-----------------------------------------------------------------------------------

Kampdager i 2020

Kampdag 6   - Søndag ‪23.august‬
Kampdag 7   - Søndag. ‪30.augus‬t
Kampdag 8   - Søndag 6.september
Kampdag 9   - Søndag 13.september
Kampdag 10 - Søndag 20.september    (alle kamper spilles på Dalgård)
 

Her er oversikten over når hvert lag har ansvaret for å arrangere:

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

 

I klubbhuset finnes en plastkurv som inneholder det som trengs for å arrangere miniserien. Vester, kjegler, banenummer, etc. Alle må bidra til at plastkurven inneholder det man trenger til hver gang.

Minikampdag for G/J 2014: 27.september på Havsteinbanen (SIF)

Ansvarlige i klubben

Navn Rolle Telefon E-post
Laila Aune Leder 91698240 E-post