Lagsendringer mellom vår- og høstsesongen 10-19 år

Informasjon fra Trøndelag Fotballkrets

Lagsendringer til høstsesongen 10-19 år

Link til Kampmatriser

Frist for å varsle Klubben om evnt. justeringer:

Onsdag 9 juni 2021 kl 23:59

Sendes til:

sportslig.leder.fotball@nationalkameratene.no

Viktig å ta kontakt med å snakke med laget under og laget over ifm justeringer.

For spørsmål evnt. avtale møtetidspunkt til Sportslig Utvalg (SU) så er det følgende kontaktperson som skal benyttes:

  • Cato Johansen

Kontaktinfo finner dere her - https://nationalkameratene.no/fotball/sportslig-utvalg