Kampgjennomføring som HJEMMELAG

De retningslinjer vi som klubb skal forholde oss til er som alle skal sette seg inn i er:

Fotballens koronahåndbok - Aktivitet - Kampgjennomføring

Hvert lag er ansvarlig for å følge ovenstående. Klubben legger til rette.

som HJEMMELAG (bortsett fra pkt C) og spesielt Kampvert rollen:

NB! Forklaring til hvilke inn- og utganger som skal benyttes. Dette gjelder hjemme- og bortelag og ALLE tilskuere
Først en liten presisering ifht inn- og utgang. Inn- og utgang er styrt av hvor mye av og hvilken del av kunstgress banen som skal benyttes. Benevnelsene som brukes i MinFotball appen (eller i banedagboka vår) er f.eks. "Hallset kunstgress", "Hallset kunstgress Del B", "Hallset kunstgress del A1". Disse betyr hhv 1/1-bane, 1/2-bane og 1/4-bane. På 1/2- og 1/4-bane brukes bokstavene A og B til å fortelle HVILKEN halvdel av banen som benyttes. Figuren nedenfor viser dette i detalj (også forklart her). 

NB! Ved avvik mellom bendagboka vår og MinFotball appen så er det BANEDAGBOKA som SKAL følges.

Det er meget viktig at dette følges av bortelaget og vi som hjemmelag slik at vi kan styre strømmen av spillere, trenere, lagledere og publikum til bestemte inn- og utganger. Dette vil være meget viktig når det er flere kamper men vil også FORENKLE veldig det praktiske arbeidet kampverter skal gjøre.

Som et eksempel betyr det at hvis MinFotball viser "Hallset kunstgress Del A1" så skal hjemme- og bortelaget bruke inn- og utgangen med beskrivelsen:

  • "Inngang A1" og parkering gjøres ved Hallset skole, Østre Hallsetvangen 8.

Inn- og Utgang (større bilde)