Kampgjennomføring som BORTELAG

De retningslinjer vi som klubb skal forholde oss til er som alle skal sette seg inn i er:

Fotballens koronahåndbok - Aktivitet - Kampgjennomføring

Hvert lag er ansvarlig for å følge ovenstående.

som BORTELAG (Innledning frem til pkt A + pkt C), med fokus på:

 • Varsle hjemmelaget, dommer, Trøndelag fotballkrets (trondelag.fotball@fotball.no) og klubben (korona@nationalkameratene.no) umiddelbart om man ikke kan stille lag pga covid-19 smitte / mange med symptomer på covid-19 i laget.
 • Har en eller flere spillere symptomer på covid-19 (feber, hoste, snørr, tungpust, sår hals, manglende smakssans/luktesans) skal de nektes å delta på kampen. Dette gjelder selvfølgelig også trenere, lagledere og de som blir med som publikum.
 • Husk å ta med reservedrakt eller vester.
 • Reis til kampen ferdig skiftet. Vi kan ikke forvente å få bruke garderoben.
 • Munnbind bør benyttes ref retningslinjene til Trondheim kommune (gjelder selvfølgelig ikke de som til enhver tid tar del i aktiviteten/kampen ute på banen).
 • Kom frem så sent som mulig og følg anvisninger fra hjemmelagets Kampvert.
 • Ta antibac på hendene før kampen starter.
 • Årskull til og med 12 år - Bruk SPOND (arrangement) til å ta vare på hvilke spillere, lagledere og trenere som deltar/er med på kampen. Dette skal stemme 100%. Skriv ut og ta med for avlevering til hjemmelaget ved Kampvert.
  Evnt. skriv på papir. Bruk gjerne denne malen: LAGLISTEMAL FOR NFF TRØNDELAG. Skriv ut og ta med for avlevering til hjemmelaget ved Kampvert. 
 • Årskull fra og med 13 år - FIKS skal brukes til å ta vare på hvilke spillere, lagledere og trenere som deltar/er med på kampen. Dette skal stemme 100%.
 • Ta antibac på hendene etter kampen er ferdig.
 • Forlat anlegget så fort som mulig etter at kampen er ferdig.

Uavhengig av bruk av SPOND (for spillere, trenere, lagledere og tilskuere) eller ikke så skal hjemmelaget ha en papirkopi som avleveres til Kampvert. Hjemmelaget tar ansvaret for å ta vare på dette i 10 dager.