Kampgjennomføring

For alt vi gjør gjelder følgende:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer
  • Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med navn, tidspunkt og telefonnummer
  • Overholde begrensningene i antall personer tilstede på hele anlegget = inntil 4x200 personer
  • Munnbind bør benyttes ref retningslinjer til Trondheim kommune
  • Garderobe stengt for spillere. 

NB! Unntaket for 1 meter avstand gjelder kun for de som spiller kampen til enhver tid.

Dersom en person i et lag (spiller, trener, leder etc.) får bekreftet smitte, skal klubben varsles umiddelbart. Bruk korona@nationalkameratene.no.

De retningslinjer vi som klubb skal forholde oss til er som alle skal sette seg inn i er:

Fotballens koronahåndbok - Aktivitet - Kampgjennomføring

samt

Disse koronareglene gjelder i Trondheim nå - Trondheim kommune

Trondheim kommune veileder for idrett

Er Trondheim kommune strengere enn NFF og nasjonale retingslinjer, gjelder Trondheim kommune sine retningslinjer!

Hvert lag er ansvarlig for å følge ovenstående.

Treningskamper (interne og mot andre klubber) har samme retningslinjer som en terminfestet kamp. Det gjøres INGEN skille.

Nationals retningslinjer er som følger og det gjøres et skille på

I tillegg er det viktig at man ofte minner foreldre som deltar som tilskuere på følgende