Informasjon vedr. kvalifisering 0. div. og NM G16 og G19 (pr 09.02.2021)

09.02.2021

 

Til klubber og lag påmeldt kvalifiseringen til 0. divisjon

 

Viser til e-post sendt klubber og lag 21. januar, se under.

 

Med bakgrunn i regjeringens forlenging av de nasjonale tiltakene, ser vi at det ikke er mulig å gjennomføre scenario 1 – ordinært puljeoppsett. Dersom det blir åpnet opp for kamper i løpet av neste uke, vil vi så snart som mulig publisere enkeltkamper/utslagskamper (scenario 2), og disse blir da satt opp på siste spilledato (søndag 21. februar).

 

Om de nasjonale tiltakene forlenges utover 21. februar, vil vi basert på en rangering avgjøre hvilke lag som skal delta i 0. div. vår sammen med de prekvalifiserte lagene.  

 

Kopi: Prekvalifiserte klubber og lag i G16 og G19.

 

 

Vennlig hilsen
Kristin Seim
Administrasjonskonsulent konkurranseavdelingen
kristin.seim@fotball.no   
Tlf. kontor. 417 00 807

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.01.2021

 

Til klubber og lag påmeldt kvalifiseringen til 0. divisjon og NM

 

Denne uken kom regjeringen med nye bestemmelser. Det er gledelig at barn og unge kan trene som normalt, men kamper må fortsatt utsettes. Regjeringen har ikke oppgitt hvor lenge gjeldende bestemmelser vil vare frem i tid, men normalt vil det gjøres nye vurderinger og endringer om to uker. Dette betyr at det fortsatt er usikkert om og når vi kan gjennomføre kvalifiseringen.

 

Siste frist for å gjennomføre kvalifiseringen er søndag 21. februar. Denne datoen er satt basert på oppstart OBOS-cup fra 1. mars (for de som ikke kvalifiserer seg til NM) samt kretsvise/regionale runder i NM G16 i mars. Per nå har vi tre scenarier for hvordan vi skal kvalifisere lag til 0. div. og NM:

 

  1. Opprettholde puljeoppsettet og flytte kampene til februar – nytt kampoppsett kommer når vi ev. får signaler om å spille kamper
  2. Gjennomføre enkeltkamper/utslagskamper. Basert på en rangering av lagene vil noen få lag få en direkte plass i 0. div. Øvrige lag vil få en kamp hver hvor vinnerne kvalifiserer seg til 0. div.
  3. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre scenariene over innen 21. februar, vil NFF Trøndelag bestemme hvilke 8 lag som sammen med de prekvalifiserte lagene skal delta i 0. div.

 

Hvilke lag som får delta i NM, utover de som kvalifiserer seg til 0. div., må vi komme tilbake til dersom det ikke er mulig å gjennomføre scenario 1. 

 

Kopi: Prekvalifiserte klubber og lag i G16 og G19.

 

 

Vennlig hilsen
Kristin Seim
Administrasjonskonsulent konkurranseavdelingen
kristin.seim@fotball.no   
Tlf. kontor. 417 00 807


www.fotball.no/trondelag


Odd Iversens veg 2 | Lerkendal Stadion | 7031 Trondheim

Følg også NFF Trøndelag på  Facebook

 

 

Føler du deg syk, bli hjemme

Husk god hånd- og hostehygiene

Hold minst en meters avstand