Informasjon seriespill og Trøndersk Mesterskap høst 2021

Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 29. august (kl. 23.59)!!!

 

Seriespill

Til klubbene og lagenes kontaktpersoner i 4., 5. og 6. div. menn

 

Avdelings- og kampoppsett for høsten er nå offentliggjort. Terminlistene finner dere på fotball.no: Finn kamper - Norges Fotballforbund. Egen sak om avdelingsoppsett og hvordan seriene gjennomføres finner dere her: Avdelingsoppsett senior 2021 - Norges Fotballforbund

 

Dommeroppsett
Oversikt over dommeroppsettet (enkel eller trio) ligger tilgjengelig på vår hjemmeside: Dommeroppsett 2021 - Norges Fotballforbund. Oppsettet blir offentliggjort i midten av juli.

 

Sesonglengde

Oppstart seriespillet er fra uke 33, men lagene står fritt til å flytte kamper tidligere enn første oppsatte kamp ved at man sender inn omberamming på vanlig måte.

Av sportslige hensyn er siste runde satt opp samtidig, og ingen kamper kan flyttes til etter siste spilledato.

 

Omberamming av kamp

Regler og skjema for omberamming av kamp finner dere på vår hjemmeside: Regler og skjema for omberamming av kamp - Norges Fotballforbund (skjema nederst på siden).

 

Alle kamper kan flyttes kostnadsfritt frem til og med søndag 29. august (kl. 23.59). Etter denne datoen påløper det et gebyr på 500 kr og gjelder alle typer flyttinger. Skulle det dukke opp noe uforutsett som man ikke var klar over før fristen, gjelder selvfølgelig fource major. Det er da viktig at dette fremkommer tydelig i skjemaet slik at man ikke blir belastet gebyr. Husk at alle kampendringer skal være avstemt med motstander og baneansvarlig hjemmelag. I kamper med oppsatte dommere skal disse kontaktes om endringen.

 

Kamprapport i FIKS
Det skal benyttes kamprapport i FIKS for alle lag. Informasjon om hvordan dette utføres finner dere her: Kamprapportering i bredden - Norges FotballforbundIngen kamper skal startes før lagene har lagt inn tropp (navn og nummer). Frist for innleggelse av kamptropp er 15 minutter før kampstart.

 

NB! Kamprapporten er et avgjørende verktøy for å drive smittesporing og SKAL være 100% utfylt av alle lag. Dette gjelder lagets spillere, trenere og ledere. Gjør oppmerksom på at ufullstendig kamprapport i FIKS medfører et gebyr på 1 500 kr. Stikkprøver fra NFF Trøndelag blir gjennomført.  

 

Endring av roller (trenere, kontaktpersoner etc.) og opprette klubbrukere
For å kunne administrere kamprapport i FIKS må man stå oppført som kontaktperson eller trener for sitt lag samt at man må ha rettigheten klubbruker. Det er klubbens FIKS-ansvarlig som skal vedlikeholde informasjon om kontaktpersoner per lag og sørge for at riktige personer er registrert på lagene, og at de ligger med riktig e-postadresse og telefonnummer. Her er veiledning på hvordan man administrerer lagsroller (avslutter og oppretter lagsroller): Administrere lagsroller - Norges Fotballforbund og hvordan klubbrukere opprettes: Klubbruker - Norges Fotballforbund.

 

Ønsker dere alle en riktig god sommer 

 

 

Vennlig hilsen
Kristin Seim
Administrasjonskonsulent konkurranseavdelingen
kristin.seim@fotball.no   
Tlf. kontor. 417 00 807


www.fotball.no/trondelag

 

 

Trøndersk Mesterskap

Til klubber og kontaktpersoner for lag påmeldt Trøndersk Mesterskap

 

Info om gjennomføring av turneringen og kampoppsettet er nå publisert på vår hjemmeside.

 

Kamper i 1. runde er opprettet i FIKS. Det er også kamper i 2. runde der begge lag er klare. Resterende kamper i 2. runde blir opprettet når 1. runde er ferdigspilt.

 

Lykke til med deltagelsen i Trøndersk Mesterskap!

 

Vennlig hilsen

Aleksander Åmot Olsen
NFF Trøndelag

www.fotball.no/trondelag

Mob: 417 00 810/476 08 852