Hvordan arrangere kampdag

I det følgende beskrives hvordan lagene kan gjennomføre eget arrangement i Miniserien.

Det er opp til støtteapparatet til hvert lag å avgjøre hvem som har ansvaret for gjennomføring av kampdag, men det er naturlig at dette er et samarbeid mellom lagleder og kioskansvarlig. Lagene fra samme årskull deler på ansvaret for gjennomføring. Vanligvis spiller guttene først, deretter jentene. Laget som starter med klargjøring må sørge for at koder til kiosk og klubbhus, samt nøkler til garderober er på plass. Laget som rigger ned må sørge for å alt er satt tilbake på riktig plass.

Miniseriedagen arrangeres i tidsrommet 14:00 til 17:30, i tillegg kommer rigging av baner fra 13:00 og nedrigging etter endt kampdag. For gjennomføring er det behov for 6 personer til rigging og banevakter og 10 personer til kiosken. I tillegg må det bakes 11-12 kaker i forkant (se under).

I hjemmegarderoben finnes en plastkasse merket Miniserien, som inneholder det som trengs for å gjennomføre arrangement. Vester, kjegler, banenummer, etc. Alle må bidra til at plastkurven inneholder det man trenger til hver gang. Den yngste årgangen spiller i vant, mens de to eldte årgangen spiller på 30 x 50 meter bane. Tau til avgrensing skal ligge i plastkassa. Bruk eventuelt kjegler til å måle opp. Banene bør legges i hvert sitt hjørne.

 

Forslag til oppsett for banevakter:

Tidsrom

Arbeidsoppgave

Antall

Baner

Hvem

13:00-14:30

Rigging baner og banevakt (14:00-14:30)

1 person

1 og 2

 

13:00-14:30

Rigging baner og banevakt (14:00-14:30)

1 person

3 og 4

 

14:30-16:00

Banevakt

1 person

1 og 2

 

14:30-16:00

Banevakt

1 person

3 og 4

 

16:00 -17:30(18:00)

Banevakt og nedrigg

1 person

1 og 2

 

16:00 -17:30(18:00)

Banevakt og nedrigg

1 person

3 og 4

 

 

Forslag til oppsett for kioskvakter:

Tidsrom

Oppgaver

Antall

Hvem

12:45-14:15

Oppstart kiosken

Fylle ut skjema

Ordne kiosken klar til åpning

4 personer

 

14:15-16:00

Drive kiosken

3 personer

 

16:00-17:30 (18:00)

Fylle ut skjema

Ansvaret for oppgjøret

Rydde og låse

3 personer

 


Kaker: Innlevering av kake til kiosken må skje senest kl.13.30. Kaka bør tilsvare ei langpanne eller lignende og skal være ferdig oppdelte. Det bør være 11-12 kaker per kampdag. Det holder at det er ei glutenfri kake. Alle kakefat må merkes med navn og hentes når arrangementet er ferdig.

Økonomikontaktene: Disse har ansvaret for å betale dommerne og for å ta oppgjøret i kiosken. Pengene vippses til telefonnummeret dommeren har oppgitt. En av økonomikontaktene tar ansvaret for oppgjøret fra kiosken.

 

For spørsmål, kontakt Miniserieansvarlig.