Dommere

Vi trenger dommere for alle hjemmekamper.

Organiseringen er slik at for alderstrinnet 12 år og oppover (9'er og 11'er serie), sørger kretsen for dommere.

For 7'er seriene (uansett alder) samt miniserien må klubben stille med dommere -> Klubbdommere.

Klubben tilbyr utdanning av klubbdommere det året spillerne fyller 13 år. Anbefales at spillerne prøver seg som klubbdommere da det gir et annet perspektiv på en fotball kamp. Første året man er klubbdommer dømmer man miniserien. Det andre året er det et mål om at man dømmer 7'er serien men da de yngste årsklassene. Klubben ønsker en naturlig progresjon for klubbdommerne. Men det er ingen hinder for at en klubbdommer kan dømme miniserien også i år 2 hvis man trenger mer tid på det laveste nivået. Vi ønsker at noen spillere synes det er gøy å dømme. Når man er 15 år kan man ta dommerkurs i kretsen sin regi. Noe som resulterer at man blir kretsdommer. Dette er første steget for å utdanne seg som dommer mot f.eks. en gang å bli eliteserie dommer. Klubben legger til rette for kurs opp mot å bli kretsdommer og dekker kursavgiften til kretsen.

Oppsettet for når hver klubbdommer skal dømme er delt i to. En for miniserien og en for 7'er serien.

Miniserien (3'er og 5'er)
Dommeroppsett med kontaktinfo for Miniserien finnes HER.

Lagleder er ansvarlig for å ha 4 baller klar før miniserien starter, en for hver dommer.
 

7'er serien (utenom Miniserien)
Dommeroppsett med kontaktinfo for 7'er serien finnes HER.

Lagleder er ansvarlig for å ta kontakt (ringe eller sms) med dommer 4-5 dager før kampdag. NB! Får dere ikke kontakt med dommer ta kontakt med foresatt.
Gi dem 1 dag til å gi svar.
Hvis ikke mottatt svar / eller har ikke fått kontakt når det er 3 dager igjen til kamp skal dommeransvarlig kontaktes for å finne ny dommer.

Hvis dommer allikevel IKKE møter, må lagleder varsle dommeransvarlig så fort som mulig.

Gruppen for oppfølging av dommere

Navn Rolle Telefon E-post
Daniel Johnsen Dommeransvarlig 92839383 E-post