2022 sesongen

Her legges fortløpende ut informasjon gjeldende for 2022:

Siste oppdatering 17.3.22.

KLUBBFORUM
TEMA/ Link til presentasjon Dato:
   

digitalt-klubbforum-15.-mars-2022 -Særskilt om FIKS.pdf

 • fiks
 • reglement og spilleregler
 • retningslnjer
 • dommer
 • prisliste 
 • frister
 • fair play
MERK:
§ 1–4. Fair play– nytt for 2022
(4) Alle fotballkamper skal ha minst en oppnevnt kampvert med ansvar for etterlevelse av god
sportsånd. Kampverten(e) skal ha mandat og myndighet i henhold til NFF rollebeskrivelse for
kampverter.
Kommentar: Det er nå et krav at alle kamper underlagt Breddereglementet skal ha kampvert.
Rollebeskrivelse kampvert finner dere her: fotball.no/kretser/trondelag/samfunnsansvar-og-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/#193540
17.3.2022
 • Fair Play
 • Strategiplan for deltakelse
 • Lagspåmelding 2022
 • Årshjul

https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/klubb-leder-og-trene...

01.12.2021

 

 

Siste oppdatering 28.10.

Verdt å merke seg er dato for når vi må ha lagsgrunnlaget klart: siste uke i november.

PÅMELDING 0.div G16 og G19 er 21. november

Hele presentasjonen fra klubbforum finner du under:

https://nationalkameratene.sharepoint.com/:b:/s/NationalkamerateneIntran...