2021 Sesongen

Her finner dere informasjon fra TFK klubbforum som holdes 3 ganger i året. De som deltar på møtet fra National vil legge inn notater på hva man plukket opp under møtet. Men disse notater kan ikke regnes som komplette. Offisiell info sendt ut av kretsen finner dere i undermenyen til venstre:

Link presentasjon Notater fra deltagere fra National (IKKE komplett - se "Link presentasjon" til venstre for detaljer)

https://nationalkameratene.sharepoint.com/:b:/s/NationalkamerateneIntran...

 

Klubbforum 27.10.2021

Ble gjennomført på teams med fokus på fair play, varslingskanalen i NFF og sesongforbredelser 2022.

Presentasjon:

https://www.fotball.no/globalassets/krets/trondelag/klubb-leder-og-trene...

Klubbforum 31. august 2021

Etter covid-19, fokus på avgang på spillere.

Ber lag om å lage konkrete planer for å få tilbake spillere som har sluttet under covid-19

Kretsen er takknemlig for all dugnadsjobb som er gjort av lag og foreldre for å få gjennomført kamper og aktivitet.

Ber lag målsette hvor stor % som skal rekrutteres blant 6 åringene.

Kretsen planlegger å ta ansvaret for kampaktivitet for de yngste, samt at kretsen ønsker å starte rekrutteringen på våren istedet for høsten slik som dagens praksis.

Fair Play

Koronahåndboka gjelder fremdeles, sammen med kommunens veileder.

OBOS: Oppsett slutspill kommer denne uka, finaler 4.-7. november.

Finale Trøndersk klubbmesterskap (senior) er 13. november.

Fokus på trenerkurs i høst.

Presentasjon
Klubbforum 3. juni 2021
Mollekleiv rapporten: 
- Se Qatar-utvalgets rapport HER - Norges Fotballforbund  
 
Utvalget enstemmig enig om at Quatar aldri skulle fått mesterskapet! 
 
Boikott – hvis man gjør det over tid har det virkning (flere år!) 
- 12 av 14 (i utvalget) mener at Boikott ikke vil hjelpe / ikke effektivt 
(Boikott og historikk viser at det kan virke mot sin hensikt) 
 
Mange lovendringer har allerede skjedd! Det har skjedd reformer! I Quatar og FIFA. 
 
Kafala systemet – migrantarbeidere gir pass til arbeidsgiver og arbeidsgiver får tilbake passet når arbeidsgiver finner det for goft. OG ikke lov til å skifte arbeidsgiver.  
- Dette er JURIDISK avskaffet p.t. 
- (Quatar er eneste i regionen som avskaffer dette!) 
 
Det VIKTIGSTE er å påvirke endring!! Ta samfunnsansvaret. Man må da jobbe over tid. Les ÅR. 
Jobbe med KRAV og PRESS!!! 
 
NFF ikke involvert i komiteer i FIFA! 
 
FIFA etterfølger ikke egne vedtak.  
 
Ref 26 punkter i rapporten: 
- Etisk råd rapportere på disse frem til og etter vm 
- Spillere OG Lederansvar 
 
Styret i National kan på vegne av klubben ta avgjørelse på dette pkt med et styrevedtak. 
 
Boikott – store økonomisk konsekvenser 
For Trøndelag fotballkrets – kutt 17% i overføring fra NFF - 16/17 mill 
- Stor kutt i aktivitet på alle aldere, kjønn, nivå og kompetanse. 
- Kurs, Klubb BDO, ….. Alt blir dyrere!! 
 
Nytt årshjul klart på kretsen sine sider i morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon

Klubbforum 5. mai 2021
Kretsstyrets hjørne: 
- Ekstraordinært forbundsting 20 juni 
- Boikotte VM Quatar 2022? 
- Alle klubbene skal være med å stemme på dette 
 
Gjenåpningsplan for Trøndersk Fotball 
- 11/5 pressekonferanse fra Regjeringen. VIKTIG! 
- Se presentasjon for detaljer (slide 7-14)
 
Barnefotball kamper kan gjennomføres i Trinn 1. Altså miniserie med begrensninger! 
 
Kommuneserie 10-19 år - mulig oppstart 24/5 
- se forutsetninger i presentasjon "Kretsstyrets vedtak" (slide 7)
- MEN minimum er at vi er på trinn 2 av Regjeringens gjenåpningsplan
 
20+ 
- Krets etablere arbeidsgruppe 
 
NB! Trekk av lag – melde fra senest 1/6 
- 5 Div 
- 6 Div – rekruttlag?? 
 
Smittevern i klubb (Kretsen opptatt av dette i kommende periode) 
- Får basiskrav som må følges ut sesongen 2021 
 
Lov til at flere årskull kan trene sammen så lenge det er over tid – Felles treninger 
 
Nytt sonevise klubbforum i midten av mai med fokus på dette (smittevern) 
 
Idrettens Kompensasjonsordningen 
- Får dekt "mindreinntekt" :) 
 
Klubb BDO – kartleggingstrening (2008) 
- 12 og 13 juni 
 
Endringer påmeldte lag – melde til krets fortløpende 
 
Kommunikasjon krets – klubb 
- 20/5 - sonevise klubbforum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon

Klubbforum 15. april 2021

NB! Alle datoer og forestillinger om hva som kommer til å skje når er kun antagelser. Kretsen vet ingenting sikkert, dessverre.

Gjenåpningsplan for Trøndersk Fotball (Se presentasjon: slide 5-23)
• De 4 trinnene fra regjeringen
• Presentasjon viser den som gjelder i DAG. Regjeringen gjør endringer fortløpende UTEN å varsle.
○ Kommunebegrensning forsvinner i Trinn 3
• Kun treningskamper INTERNT i kommunen (og FRA små kommuner)
• BF 6-9 år - anbefaler ikke å gjennomføre Miniserien FØR midten av mai.
○ Gjennomføre enkeltkamper (treningskamper)
• Hurtigarbeidende gruppe 15-30/4, med rep fra krets, kretsstyret og klubber som skal komme medet forslag til tilbudet fremover.
 
Konklusjon:
• Hurtigarbeidende arbeidsgruppe Barn og Ungdom 15-30/4 (Se presentasjon: slide 19-21)
○ Foreslå alternativer til hva kretsen skal tilby av aktivitet fremover
Hospitering internt i klubb er nå lov!!!!
 
Så vi må fortsatt være tålmodig :(. Men får nå lov til å gjennomføre hospitering internt i klubben :).
 
Forhåpentligvis vet vi mer på neste klubbforum:
30. april 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasjon

Klubbforum 17. mars 2021

NB! Alle datoer og forestillinger om hva som kommer til å skje når er kun antagelser. Kretsen vet ingenting sikkert.

Spille på tvers av kommuner:
1 kommune i praksis - Trondheim/Malvik/Melhus
Fosen og randkommuner
 
2021 blir ikke en normalsesong - det viktigste er å komme i gang (så normalt som mulig i løpet av sesongen) - FAIR PLAY viktig - det forskjell mellom hvilke forberedelser forskjellige klubber har hatt muligheter til å gjøre
 
6-9 år - Miniserie - flere lag om gangen er lov - tilnærmet normal miniserie - til forskjell fra 10-12 / 13-19 år
 
10-12 år - fra mandag 26/4 - alle avdelinger som helårsserier - dersom oppstart ETTER 26/4 - kamper kan flyttes slik at de kan spilles - krets vil ikke endre - kampene utgår i utgangspunktet
 
13-19 år - tilsvarende 10-12 år - men strekker vårsesongen til høsten hvis oppstart etter 26/4 - og komprimert kampoppsett
 
10-19år - Kampoppsett kommer tidligst etter påske. Forutsetningen at kretsen har fått klarsignal for å starte å spille kamper.
 
Senior - halv sesong realistisk - 
 
OBOS-cup
- Cupspill i august - ny påmelding
Trøndersk mesterskap
- Juni hvis åpning evnt. Parallelt med høstsesongen
 
Protokoll for trening Senior bredde
- Skal ferdigstilles innen kort tid
○ Skal politisk behandles og evnt. godkjennes
- Omfattende
- FairPlay - Senior
○ Smittevern må ivaretas 100%
§ Kan gå utover en evnt. Godkjenning av protokollen

 

 

Presentasjon

Klubbforum 9. februar 2021

Antagelse fra kretsen: Barn = Normalsesong, Ungdom = Normalsesong fra 1 mars, Senior = trening fra 1/5 + kamper TM mai/juni + seriespill høsten 2021

0.kvalik G16/G19, 21/2 (enkeltvise kamper) HVIS det åpnes til uka.

Trøndersk Mesterskap flyttes mai/juni

 
 
 
 
 
 
 
 
Ranheim:
Digital temamøte 11. januar 2021
- Orientering om fotballaktiviteten framover
 
- Fair play
 ○ Klubbdommerkurs - instruktør fra TFK
 ○ Klubbdommerdrakt - bestilles på nettsiden
    § Etter kretstinget kan det hende vi kan får klubbdommerdrakter refundert.
 ○ For mange gule/røde kort 2020 høst - og mange hendelser - er ikke akseptabelt
    § Se FairPlay siden fotball.no - Fair play - Norges - Fotballforbund
 
- Trenerutviklingssesongen 2021
 ○ Operative trenerveiledere
 ○ Trenere med relevant kompetanse ref grasrottrenerkurset (bestemt av aldersgruppe)
 
- Samarbeidsavtaler mellom NFF Trøndelag og toppklubber (begrunnelse og innhold i avtale)
 ○ Målsetning skape et tilbud for de nest beste som skal komplettere Klubb BDO og de som ikke når helt opp. Skal være et tilbud helt opp til G19. (det skal være muligheter for de som blomstrer sent)