2019

Her finner dere informasjon fra TFK klubbforum som holdes 3 ganger i året. De som deltar på møtet fra National vil legge inn notater på hva man plukket opp under møtet. Men disse notater kan ikke regnes som komplette. Offisiell info sendt ut av kretsen finner dere i undermenyen til venstre:

 

Link presentasjon Notater fra deltagere fra National (IKKE komplett - se "Link presentasjon" til venstre for detaljer)
November 2019

Tilbakeføring egenandeler Team BDO og Klubb BDO

 • Må være betalt inn først

 

Trøndelag Kretsting 31/1-1/2

 • På Hell

Forbundsting 7-8/3

 • Subsidiering fra trøndelag krets

 

Barnefotballforum 6-9år ian/feb

 

OBOS cup J15 og G14 usikkert med endring som "Kampmatrisen 2020 – endringer fra 2019" slide (s 17) vises.

 

Seriestart (f.o.m 10 åringene) - uke 16

 

OBOS cup Uke 11, 12, 13

 

Kampbelastning: 1,5 kamper i uka

August 2019

Bevisstgjøring FairPlay (slide 6-7)

 • Hjemmearrangør ansvar!

NFF Ny handlingsplan 2020-2023

Politisk bygge 8 nye kunstgressbaner. Må finansieres av KLUBBENE.

Treningsøkta.no

--------------------------------------------

Ny spillerutviklingsmodell: (slide 11-34)

Den nye modellen betyr at det er 4 EKSTRA samlinger, 2 før jul og 2 etter jul. I tillegg er det FLERE spillere som får muligheten altså det favnes BREDERE enn tidligere. Samtidig gir dette muligheten for at spillere som høyner nivået sitt i løpet av høsten vil få muligheten til å delta på kartleggingssamlinger etter jul.

Nominering til Klubb BDO (slide 35-37 samt 44)

FRIST - 8/9

G14 og eldre fra 2020

2 ganger runder med kartlegging +tilhørende løp-> se slide 35-37 (OG her). Dvs. at NYE spillere kan nomineres til kartleggingssamling i Januar! Da må man ta kontakt med KA Finn Morten Moe.

SA - soneansvarlige

36 spillere

Spillere allerede på krets skal IKKE nomineres.

Spillere + keepere

Maks kvote utespillere - keepere kommer i tillegg - alle aktuelle keepere nomineres

Kretsen tar seg av utvelgingsprosessen!!! IKKE trenerne fra klubbene!

-------------------------------------------

Klubbnære kurs - kretsen gjennomfører grasrottrener kurs med klubben som spør ellers i året. Da altså internt i klubben.

Kurs:

NFF Trenerveileder - Trenerveileder til Barnefotball 6-12år

Ny runde rekruttdommerkurs.

JENTER

Egne grasrottrenerkurs for kvinner høsten 2019 (billigere).

2 x delkurs 1

1 x delkurs 2

----------------------------------------------

Kvalitetsklubb - Opptak som prosessklubb, spørsmål rettes til Tommy Bang Hansen

---------------------------------------------

Futsal inn i kommende handlingsplan fra NFF

--------------------------------------------

Påmeldingsfrist  0.div G16 og G19 3 november

--------------------------------------------

Kostnad sonemodellen MAX (for de som er med hele veien) = 2.500,- (sannsynligvis lavere)

---------------------------------------------

Neste klubbforum i november

Mars 2019

Forbundsting 2019:

 • Historisk vedtak med tiltak for å styrke kvinnefotballen på toppnivå

Sesongveilederen:

KAMPMATRISEN

J/G12 9er = endring 2x35m (endring i kampmatrisen)

G/J13 = Min 10år (endring i kampmatrisen)

DOMMERE

12års klasse 9er: Kretsdommere settes opp i samtlige kamper

Justering av dommersater

Har vi meldt inn epost addresse dommere skal bruke for faktura

Oppfordrer klubb til å ta kontakt med kretsdommer før kamp og blir tatt i mot på en god måte.

FIKS

Se nettsiden - FIKS - inneholder mange veiledere for klubb-brukere

NB! Melde inn ALLE G/J2006 spillere. NB! G/J2007 også!

Kampkort - NB! Strykning av spillere på kampkortet

BREDDEREGLEMENT

Flytting av spillere - 5 spillere maks

Fra NÆRMESTE obligatoriske kamp

NB! VIKTIG at å huske MOTTA 5 spillere (med 3 lag - fra 2 andre lag)

Se slidene side 35-38

Kontroller gjennom HELE sesongen

Like mange i år som i fjor ifht trekk av lag inn mot sesongstart.

NB! Registrering av barnefotballlag.

 • Frist 6-10år før 10.06.2019
 • J/G 6år f.2013 frist aug/sep 2019

Overgangsfrist 10 september 2019

Medlemsavgift betalt = Forsikret!!

HVORDAN FÅ INFO UT TIL LAGLEDERE/TRENERE

Alle melde seg inn i FB gruppa til kretsen

Klubbforum 20-28 august 2019

 • Ny spillerutviklingsmodell blir tatt opp
 • Kretsen velger ut trenerene. Plukker fra klubbene.
 • Et annet løp for å plukke ut spillere til kretslag. Flere muligheter!
 • Trondheim blir delt opp i 4 soner

NB! Se slide "Hva gjør klubben nå og fremover"

 • Ekstra oppfølging av 13 årings lagene, kanskje
 • Tilby hjelp til lagets støtteapparat?

Kvalitetsklubb 2.0 kommer i september. De som er allerede kvalitetsklubb må resertifisere seg. Dvs når vi søker som prosessklubb blir det ifht Kvalitetsklubb 2.0.

Eksempel Ranheim sesongmøte:

PRIVATE OG KOMMERSIELLE AKTØRER OG OVERGANGER

Utleie av anlegget til kommersielle aktører vil vi miste Spillemidlene!

Kommersielle aktører rekrutterer lokale trenere (VÅRE trenere!)

Vi må IKKE ta imot nye spillere som kommer. Klubben kan si nei!

Sone tilbud/BDO begynner på 12 år

Krets danner referansegruppe på 4-6 (fra klubbene i kretsen) for å utarbeide en felles "policy" som skal brukes mellom klubbene.