13-19 år

Viser til klubbforum i mars hvor vi har hatt fokus på sesongen 2018 og hva som er viktig for klubber og lag å sette seg inn i. Vedlagt ABC som inneholder følgende:

·         Kampmatrisen 2018

·         Dommer

·         FIKS

·         Breddereglementet (flytting av spillere etc.)

·         Reaksjonsreglementet (advarsler og utvisninger)

·         Prismodell for gebyrer, bøter og avgifter

·         Årshjul og nøkkeldatoer

Vedlagt ligger også en kortversjon fra klubbforum. Vi ber om at alle klubber og lag setter seg godt inn i begge dokumentene.

 

Dokumentene ligger også tilgjengelig på vår hjemmeside under nyttig informasjon: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/aktivitet/

 

NB! I noen avdelinger er det av ulike årsaker satt opp 7er-lag i 9er- eller 11er-serier. Disse lagene er benevnt 7er og kampene gjennomføres da som 7er.

NB 2! Minner om siste spilledato som er søndag 17. juni. Dette gjelder for de avdelingene som skal bygges om fra vår til høst. For de som spiller helårsserie er det mulig å spille etter 17. juni.