Egeninitiert trening Fotball - Informasjon, rutiner, ANSVAR og retningslinjer

Vi har fått 2 nye begreper i disse korona tider:

  • Organisert trening
  • Egeninitiert trening

 

Kort fortalt er organisert trening det vi tradisjonelt tenker på som et lags trening, mens egeninitiert er når spillerne drar opp på banen og trener på egenhånd.

 

Den store forskjellen i disse korona tider er hvem ansvaret ligger på ifht smittevern. Med organisert ligger ansvaret på klubben mens ved egeninitiert ligger ansvaret fullt og helt på spillerne og foreldrene:

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

(Uttrekk herfra: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/)

 

Klubben åpner opp for fast egeninitiert trening når det ikke gjennomføres organisert trening. Fortsatt er tryggheten viktig. Vi går over til at noen sentralt i klubben vil komme innom banen på ujevne tidspunkt for å se hvordan det går. MEN det som er viktig er at alle tar ansvaret for at det foregår innenfor veilederen som er definert slik at smittevernreglene følges. Dette gjelder spesielt for foreldre til barn som bruker banen og spillerne selv. Håper selvfølgelig andre som observerer aktiviteten på banen varsler klubben om det ikke foregår som det skal. over tid kan man trappe ned antall koronavakter. Men dette er noe vi må følge med på og se hvordan det går.

 

Uansett er det opplæring som er viktig. Der har dere foreldre et betydelig ansvar. Ta ansvaret for at barna deres har forstått og tatt inn over seg kriteriene for å få LOV til å bruke Hallset kunstgress til å bedrive egeninitiert trening. Oppfordrer til at dere er med de første gangene til det er forstått. Spillerne SKAL forholde seg til følgende:

Blir ikke retningslinjene overholdt vil det medføre bortvisning evnt. stengning av banen!