Ballskole

Her finner du informasjon om ballskolen. Presentasjon gitt på foreldremøte onsdag 10/9-2020 finner du her.

En kortversjon med Hvordan melde seg inn og Samarbeid SFO finner dere her.

Guttene trener mandager 1630 - 1730 på Hallset skole

Jentene trener onsdager 1600 - 1700 på Selsbakk skole.

Kort om ballskolen

 • Ballskolen er ett tilbud til alle førsteklassinger på Hallset for å la barna få oppleve ballglede!
 • Vi tilbyr trening en gang i uka.
 • Det vil foregå rett etter SFO.
 • Tilbudet er gratis (kun medlemsavgift i januar) og går fra skolestart og fram til påske.
 • I etterkant av ballskolen startes det lag i fotball (vår) og håndball (høst).

Ballskolens verdier

 • Trygghet
 • Idrettsglede
 • Samhold
 • Mestring

Organisering

 • Ballskolen skiller jenter og gutter - de trener hver for seg.
 • Ballskolen er foreldredrevet
 • Det trengs minst 4 foreldre (trenere, lagleder, økonomikontakt) i "lagledelsen".

Oppstart

 • Informasjonsmøte rett etter skolestart
 • Treninger startes opp etter informasjonsmøtet.

Organisasjon rundt ballskolen

Navn Rolle Telefon E-post
Arve Sponnich Medlem 90068008 E-post
Stian Grønnesby Medlem 95152176 E-post
Silje Marita Knutsen Medlem 92448858 E-post