Avgifter og avtalegiro

Avgifter

Alle avgifter faktureres med forfall den 15de i perioden fakturering pågår (perioden er definert nedenfor). På hver faktura legges det på et fakturagebyr på 12,- for å dekke kostnader med fakturering. Har en flere barn som deltar vil det komme en samlefaktura for alle (fakturagebyr er fortsatt 12,-).

Betaling av aktivitets- og medlemsavgift avgjørende for at den enkelte spiller har gyldig lisens og spillerforsikring.

Aktivitetsavgiften er en årsavgift som er gjeldende fra 1.1. og medfører at dersom man slutter i SK Nationalkameratene vil man få faktura for resterende av aktivitetsavgiften.

Betalings- og innkrevingsrutine for medlems- og aktivitetsavgift

Medlemsavgift

Enkeltmedlem og støttemedlemskap: 200,-
To eller flere medlemmer (søskenrabatt): 350,-
Lagets støtteapparatet og styremedlemmer: 100,- 
(Lagets støtteapparatet = Lagleder, hovedtrener, trener, økonomikontakt, dugnadsansvarlig, driftspersonell og andre verv)
Æresmedlem: 0,-

Medlemsavgiften faktureres 15 januar hvert år.

Medlemsavgift betales fra året man fyller 7 år. Dvs i 2020 er det 2013 årgangen som fyller 7 år.

Aktivitetsavgift Fotball

Familier med 3 eller flere spillere i Fotball slipper aktivitetsavgift fra og med spiller 3. Altså betaler for maks 2 spillere. Man slipper å betale for de yngste.

Alder relaterer seg til årskullet til laget spilleren deltar på, når sesongen foregår. I 2022-sesongen er de som er født i 2015 (lagets årskull) 7 år. 

Alder

Avgift pr år

Deles på

15
januar

15
april

15
august

7 år

1000

3

334

333

333

8 år

2000

3

667

666

666

9 år

2500

3

834

833

833

10 år

2500

3

834

833

833

11 år

2500

3

834

833

833

12 år

2500

3

834

833

833

13 år

3500

3

1167

1166

1166

14 år

3500

3

1167

1166

1166

15 år

4000

3

1334

1333

1333

16 år

4000

3

1334

1333

1333

19 år

4000

3

1334

1333

1333

Senior

4000

3

1334

1333

1333

 

Aktivitetsavgift Håndball

Familier med 3 eller flere spillere i Håndball slipper aktivitetsavgift fra og med spiller 3. Altså betaler for maks 2 spillere. Man slipper å betale for de yngste.

Alder relaterer seg til årskullet til laget spilleren deltar på, når sesongen foregår. I 2015/2016-sesongen er de som er født i 2008 (lagets årskull) 7 år (2015). 

Alder

Avgift pr år

Deles på

15
september

15
februar

7 år

1000

2

500

500

8 år

1000

2

500

500

9 år

1000

2

500

500

10 år

1200

2

600

600

11 år

1200

2

600

600

12 år

1400

2

700

700

13 år

1600

2

800

800

14 år

1800

2

900

900

15 år

2000

2

1000

1000

Senior

2000

2

1000

1000

Avtalegiro / E-faktura

Styret i Nationalkameratene har vedtatt at alle spillere eller spillers foresatte er pålagt å inngå AvtaleGiro / E-faktura-avtale. Nedenfor er forslag til hvordan det kan gjøres.

Tilbud i nettbanken - Når du betaler en regning til en bedrift som tilbyr betaling med AvtaleGiro / E-faktura, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro / E-faktura-avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt på e-post som normalt inntil avtalen er aktivisert.

Kontakt banken - Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å få hjelp til å opprette en avtale.